rybka

KONTAKTY

NitriPro, s.r.o.
Zámecké náměstí 41,
312 00, Plzeň- Křimice

tel.: +420 724 158 415
e-mail: nitripro@nitripro.cz
www.nitripro.cz

FILTRACE PRO JEZÍRKA A CENÍK

Voda je přiváděna do filtrace přívodním potrubím, ideálně z nejvzdálenějšího místa. Při vstupu je okysličována vzduchovým válcem a následně prochází jednotlivými komorami filtru. Komory filtru jsou vyplněny speciálními filtračními materiály. Na počátku je to polyuretanová pěna, následně kulové segmenty. Tyto materiály zajišťují maximální plochu v daném objemu pro velké množství bakteriálních kultur. Při rozkladu částic organické hmoty (zbytky rostlin, prach, výkaly ryb apod.), dochází i k rozkladu bílkovin, jehož produktem jsou toxické dusíkaté sloučeniny (amoniak, dusitany a dusičnany). Amoniak a dusitany jsou vysoce jedovaté pro vodní živočichy a přímo ohrožují jejich život. Dusičnany jsou nebezpečné až ve vysokých dávkách, ale představují velmi vhodný zdroj dusíku pro růst řas. Kvalitní biologická filtrace za pomoci bakterií převádí vysoce toxické dusíkaté sloučeniny na lépe tolerované dusičnany, které jsou následně v zónách filtrace bez přístupu kyslíku redukovány až na oxid uhličitý a vodu. Nitripro GPF při správně volené velikosti filtrace zajistí téměř neměřitelné koncentrace dusíkatých sloučenin. Na výstupu je voda tlačena vzduchem do výtokové trubice a tím dochází k pravidelnému koloběhu vody. Tento koloběh je pomalý, bakterie tím mají dostatek času na biochemickou oxidaci organických nečistot. Přesto je koloběh dostatečný pro projití veškerého množství vody v jezírku minimálně jedenkrát za den

 

 

TYPY FILTRACE A CENY:

Platnost od 1.června. Zlevněno až o 45%!

TYP FILTRACE JEZÍRKO m3 ROZMĚRY FILTRU CENA BEZ DPH CENA S DPH INSTALACE
GPF 13 < 13 100x130x70 33.000,- 39.600,- 3.000,-
GPF 25 < 25 100x120x110 49.000,- 58.800,- 4.000,-
GPF 50 < 50 100x150x110 79.000,- 94.800,- 5.000,-
GPF 75 < 75 100x200x110 99.000,- 118.800,- 8.000,-
GPF 100 < 100 100x250x110 115.000,- 138.000,- 10.000,-
GPF 125 < 125 100x300x110 138.000,- 165.600,- 10.000,-
GPF 150 < 150 100x350x110 165.000,- 198.000,- 10.000,-

V případě potřeby je možno vyrobit atypický rozměr filtrace. Doprava do 50km zdarma.

Instalací se rozumí odborné usazení filtrační jednotky ve výkopu a dále propojení s jezírkem včetně uvedení filtrace do chodu. V ceně instalace nejsou započteny výkopové práce a materiál pro obsypání filtrace. Podrobné informace k výkopovým pracem poskytujeme při osobní návštěvě.

 

 

* Instalací se rozumí odborné usazení filtra